Blog

Zarząd umowny a ustawowy

Zarządzanie nieruchomością wspólną to tak zwany zarząd rzeczą wspólną. Pod tym pojęciem rozumiemy podejmowanie różnego rodzaju decyzji, a także podejmowanie czynności, które dotyczą przedmiotu wspólnego prawa. Zarząd rzeczą wspólną, również nieruchomością, obejmuje te czynności, które wynikają z codziennej eksploatacji tego przedmiotu, ale też sytuacje oraz zadania nietypowe. (więcej…)...

Jak zdobyć licencję zarządcy nieruchomości?

Zarządca nieruchomości to odpowiedzialna i wymagająca funkcja. Zgodnie z przepisami, w ten sposób określa się osobę fizyczną, którą zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami. Zarządca prowadzi działalność na własny rachunek. Do jego zadań należy analiza oraz śledzenie czynników, które mają wpływ na prowadzenie gospodarki budynkiem. Zarządca nieruchomości podejmuje także decyzje oraz planuje kolejne działania w obrębie zarządzanego budynku. (więcej…)...

Jak przebiega zebranie wspólnoty mieszkaniowej?

Zebranie wspólnoty mieszkaniowej to spotkanie mieszkańców, podczas którego omawiane są najważniejsze kwestie dotyczące jej wewnętrznych spraw. Podczas takich spotkań zapadają ważne decyzje. W trakcie zebrania wspólnoty mieszkaniowej między innymi ustala się wysokość zaliczek, udziela absolutorium dla zarządu oraz tworzy plan remontów nieruchomości i innych wydatków. (więcej…)...

Kto odpowiada za porządek w garażu podziemnym wspólnoty mieszkaniowej?

Obecnie w niemal każdym gospodarstwie domowym znajduje się samochód, często więcej niż jeden. Właściciel pojazdu musi zatroszczyć się o miejsce do parkowania. W domu jednorodzinnym nie jest to problem, jednak znacznie trudniej jest znaleźć miejsce parkingowe w mieście. Najlepszym miejscem dla samochodu jest garaż, który chroni pojazd przed trudnymi warunkami atmosferycznymi. Jest to bezpieczniejsze rozwiązanie niż parkowanie na zewnątrz. W związku z tym, wspólnoty mieszkaniowe często starają się zapewnić swoim członkom garaże. Ta kwestia wydaje się prosta, jednak gdy dotyczy garażu podziemnego, pojawiają się pewne komplikacje. (więcej…)...

Na co przeznacza się fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej?

Fundusz remontowy to wspólne środki zgromadzone przez właścicieli mieszkań w budynku, w którym funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa. Pieniądze gromadzone w funduszu są przeznaczone na pokrycie całkowitych lub częściowych kosztów remontów przeprowadzanych w budynku. Utworzenie funduszu remontowego nie jest obowiązkowe dla wspólnoty mieszkaniowej, jednak może ułatwić efektywne gromadzenie środków na inwestycje, z których skorzystają wszyscy mieszkańcy. (więcej…)...

Co zawiera księga obiektu budowlanego?

Każdy właściciel lub zarządca budynku oraz obiektu budowlanego ma obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego. Jest to zbiór dokumentów, które dotyczą przeprowadzonych badań i remontów. Do książki dołącza się również protokoły, projekty, opinie, ekspertyzy i inne dokumenty zawierające kontrolę stanu technicznego w czasie użytkowania obiektu. Co dokładnie musi zawierać książka obiektu budowlanego? (więcej…)...

Podejmowanie decyzji przez wspólnotę mieszkaniową – jak wygląda?

Wiele kwestii dotyczących funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej należy do kompetencji jej członków. Wspólnota mieszkaniowa podejmuje decyzje dotyczące między innymi wyboru zarządu i jego odwołania, wysokości wynagrodzenia dla administratora, zmiany przeznaczenia fragmentu nieruchomości wspólnej lub regulaminów rozliczenia kosztów wody, ciepła, kanalizacji oraz wywozu śmieci, a także innych aspektów zarządzania nieruchomością, które przekraczają zasady zwykłego zarządu. (więcej…)...