Zarządzanie nieruchomością wspólną to tak zwany zarząd rzeczą wspólną. Pod tym pojęciem rozumiemy podejmowanie różnego rodzaju decyzji, a także podejmowanie czynności, które dotyczą przedmiotu wspólnego prawa. Zarząd rzeczą wspólną, również nieruchomością, obejmuje te czynności, które wynikają z codziennej eksploatacji tego przedmiotu, ale też sytuacje oraz zadania nietypowe. (więcej…)...