Jak znaleźć odpowiedniego zarządcę nieruchomości?

Zatrudnienie zarządcy nieruchomości nie jest obowiązkowe i członkowie wspólnoty mieszkaniowej sami mogą zajmować się sprawami administracyjnymi, takimi jak na przykład organizacja remontów czy bieżąca naprawa usterek.

Sprawne i skuteczne zarządzanie nieruchomością wymaga jednak czasu oraz zaangażowania, na które wszyscy członkowie wspólnoty nie zawsze mogą sobie pozwolić. Z tego powodu zatrudnienie zarządcy nieruchomości to bardzo dobre rozwiązanie, które przyniesie mieszkańcom wiele korzyści.

Do zarządzania nieruchomością niezbędne są doświadczenie oraz wiedza, która obejmuje wiele dziedzin. Zarządca nieruchomości powinien posiadać znajomość księgowości, ekonomii, prawa, podstaw budownictwa, a nawet marketingu. Członkowie wspólnoty z reguły nie są w stanie opanować tak szerokiego zakresu wiedzy, niezbędnego do zarządzania nieruchomością. Bardziej opłacalne jest więc znalezienie doświadczonego zarządcy, który zna i rozumie te zagadnienia. Znalezienie odpowiedniej osoby nie jest proste, ponieważ zarządca zajmuje się sprawami nieruchomości, a w zakres jego obowiązków wchodzi również zarządzanie kwestiami finansowymi. Podczas poszukiwań z pewnością warto oprzeć się na opiniach innych wspólnot mieszkaniowych na temat kandydata. Źródłem wiedzy mogą być także fora tematyczne. Znalezionego kandydata należy też sprawdzić pod względem uprawnień. W tym celu należy sprawdzić, czy potencjalny zarządca znajduje się w rejestrze Departamentu Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Infrastruktury. W każdej firmie, która działa w branży zarządzania nieruchomościami powinien pracować licencjonowany zarządca, który ma aktualne uprawnienia. Takiej osobie można powierzyć zarządzanie nieruchomością. Zarządca ma również obowiązek, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z września 2004 roku, posiadania ubezpieczenia OC zarządców.

Czy cena usługi powinna mieć znaczenie? Trzeba sprawdzić, co zawiera się w kwocie podanej przez zarządcę. Najwygodniejsze jest znalezienie osoby lub firmy, która zajmie się zarządzaniem nieruchomością w sposób kompleksowy.

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz.