Zarządzanie nieruchomościami Kraków

Są rzeczy, które lepiej powierzyć profesjonalistom. Należy do nich zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Kraków jest siedzibą Galicyjskiego Centrum Nieruchomości – Spółki, której działalność koncentruje się w całości na zarządzaniu nieruchomościami i wspólnotami mieszkaniowymi w Krakowie i okolicach.

Nasz Zespół zdobywał doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami od końca lat dziewięćdziesiątych, a w formie spółki prawa handlowego działamy na rynku już od ponad pięciu lat. W tym czasie zaufało nam wielu właścicieli zarówno małych, jak i dużych nieruchomości, wspólnot kilku, jak i kilkuset lokalowych. Powierzchnia jaką obecnie zarządzamy i administrujemy wynosi przeszło 50 tysięcy metrów kwadratowych.

Powierzając nam administrowanie nieruchomościami czy wspólnotami mieszkaniowi w Krakowie zyskujecie Państwo szereg namacalnych korzyści: bezpieczeństwo prawne i ekonomiczne, pewność prowadzenia spraw w Państwa interesie, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i bezwzględną starannością, racjonalne, przejrzyste i efektywne zarządzanie finansami oraz dobrą komunikację.

W skład naszych usług obok bieżącego nadzoru nad nieruchomością i obsługi mieszkańców wchodzi m.in. prowadzenie księgowości wspólnoty, reprezentowanie właścicieli na zewnątrz przed sądami i innymi organami administracji publicznej oraz usługi konserwacji i utrzymania czystości. Doświadczenie i wiedza naszych pracowników oraz dogłębna znajomość rynku sprawiają, że mogą być Państwo spokojni o powierzone nam lokale. Z pełną ofertą naszych usług mogą się Państwo zapoznać poniżej.

Profesjonalna obsługa nieruchomości i zarządzanie budynkami to coś, na czym znamy się najlepiej. Zapraszamy do naszego biura w Krakowie!

 

W ramach naszych usług oferujemy Państwu:

 1. Zarząd i administrację zgodnie z Ustawą o Własności Lokali.
  • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali,
  • prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przepisami prawa budowlanego,
  • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
  • zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw energii elektrycznej, wody , gazu odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci,
  • zapewnienie usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej,
  • zawarcie ubezpieczenia budynku,
  • zawieranie umów o dostawy, roboty, bądź usługi związane z realizacją zadań wymienionych powyżej, kontrola prawidłowości wykonywania tych umów oraz ich rozwiązywanie w przypadkach uzasadnionych,
  • reprezentację ogółu właścicieli w sprawach dotyczących Wspólnoty przed Sądami i poza Sądami,
  • przygotowywanie, zwoływanie i obsługę ustawowych zebrań Wspólnoty.
 2. Prowadzenie rozliczeń i księgowości Wspólnoty.
 • przygotowywanie projektu planu gospodarczego,
 • prowadzenie rozliczeń poprzez rachunek bankowy,
 • prowadzenie odpowiedniej księgowości,
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego,
 • pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości,
 • rozliczenie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną – w ciągu roku, w formie miesięcznych zaliczek na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej,
 • windykację opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym.
 1. Utrzymanie czystości wewnątrz oraz na terenie wokół nieruchomości.
  • codzienne zamiatanie i mycie klatki schodowej, korytarzy, garaży oraz wind,
  • mycie drzwi wejściowych, balustrad, okien, skrzynek pocztowych, lamp i domofonów,
  • okresowe czyszczenie garażu podziemnego maszyną czyszczącą Kaercher,
  • codzienne utrzymanie czystości chodników oraz terenu wokół nieruchomości,
  • codzienne sprzątanie miejsc składowania odpadów,
  • usuwanie porostów i chwastów z opasek betonowych, chodników oraz terenu wokół budynku,
  • w okresie jesienno – zimowym usuwanie liści,
  • odśnieżanie terenu zewnętrznego chodnika i wejść oraz likwidacja śliskich powierzchni,
  • pielęgnację zieleni.
 2. Utrzymanie sprawności wszystkich urządzeń nieruchomości i opiekę konserwatorską.
  • kontrola oświetlenia oraz wymiana żarówek,
  • naprawa wyłączników oraz gniazdek,
  • regulacja automatów drzwi wejściowych, wymiana zamków i klamek,
  • dekoracja obiektu z okazji świąt państwowych zgodnie z wydanymi zarządzeniami,
  • kontrola działania urządzeń technicznych,
  • Stała kontrola stanu technicznego budynku,
  • dyżur całodobowy w zakresie awarii części wspólnych.