W wielu budynkach czy osiedlach jest obecnie zainstalowany monitoring - ma to na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkających w nich ludzi. Zdarzają się jednak osoby, które nie chcą być nagrywane i obecność kamer traktują jako naruszenie swojej prywatności. Czy zawsze musimy się godzić na monitoring w naszym miejscu zamieszkania? Jakie są zasady działania systemu monitorującego? (więcej…)...