Oczywistością jest, że najważniejszym przeznaczeniem mieszkania jest funkcja mieszkalna. Mimo to część osób, które posiadają lub myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej, na siedzibę firmy chce przeznaczyć jedno z pomieszczeń w lokalu mieszkalnym. Pojawia się więc pytanie, czy mieszkanie może być miejscem prowadzenia działalności gospodarczej? Jakie zgody i formalności są potrzebne, aby lokal mieszkalny mógł służyć jako siedziba firmy oraz jaka jest rola wspólnoty mieszkaniowej? (więcej…)...