Pojęciem wspólnoty mieszkaniowej określa się ogół właścicieli, których lokale stanowią element wspólny określonej nieruchomości. Innymi słowy oznacza to, że do wspólnoty mogą należeć jedynie te podmioty, które posiadają prawo własności do jednego lub kilku lokali znajdujących się w danym budynku. (więcej…)...