Zatrudnienie zarządcy nieruchomości nie jest obowiązkowe i członkowie wspólnoty mieszkaniowej sami mogą zajmować się sprawami administracyjnymi, takimi jak na przykład organizacja remontów czy bieżąca naprawa usterek. (więcej…)...