Na co przeznacza się fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej?

Fundusz remontowy to wspólne środki zgromadzone przez właścicieli mieszkań w budynku, w którym funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa. Pieniądze gromadzone w funduszu są przeznaczone na pokrycie całkowitych lub częściowych kosztów remontów przeprowadzanych w budynku. Utworzenie funduszu remontowego nie jest obowiązkowe dla wspólnoty mieszkaniowej, jednak może ułatwić efektywne gromadzenie środków na inwestycje, z których skorzystają wszyscy mieszkańcy.

O jakiej kwocie mowa?

Wysokość opłat, które ponoszą właściciele, jest ustalana przez zarząd – jako przelicznik traktuje się liczbę metrów kwadratowych, czyli udział w nieruchomości. Obowiązkiem zarządcy jest dopilnowanie, aby środki zgromadzone w funduszu remontowym zostały wykorzystane na opłacenie potrzebnych w budynku renowacji. Spis koniecznych remontów powinien zostać ustalony przez wspólnotę w tak zwanym planie gospodarczym. Co w sytuacji, kiedy koszty remontu przekroczą sumę zebraną w funduszu reklamowym? Kiedy środki okażą się niewystarczające, różnica musi zostać pokryta przez członków wspólnoty. Jeśli z kolei koszt remontu okaże się niższy, to niewykorzystana kwota powinna zostać zaliczona do funduszu remontowego na kolejny rok.

Co dokładnie dzieje się z pieniędzmi?

Środki z funduszu remontowego można przeznaczyć na różne cele. Za te pieniądze wspólnota mieszkaniowa może opłacić remont dachu lub komina oraz ich części składowych. Kwota z funduszu mieszkaniowego może także posłużyć do sfinansowania wymiany okien i drzwi na klatce schodowej lub pomalowanie korytarza. Fundusz remontowy można wykorzystać na renowację fundamentów, czyli ich osuszenie lub odwilgocenie. Wspólnota mieszkaniowa z tych środków może opłacić wymianę instalacji, która przynależy do części wspólnej – gazowej i elektrycznej albo kanalizacji. Do prac opłacanych ze środków funduszu remontowego zalicza się również termomodernizację nieruchomości oraz pomalowanie piwnic. Przy pomocy funduszu remontowego można także zagospodarować zewnętrzny teren wspólny, wyremontować strych lub zmienić jego funkcję (na przykład przekształcić go w suszarnię).

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz.