Wspólnota mieszkaniowa powinna dbać o sprawne zarządzanie nieruchomością, a także dobrze reprezentować interesy mieszkańców wobec podmiotów zewnętrznych. W celu ułatwienia tego zadania, wspólnoty zwykle decydują się na stworzenie regulaminu, w którym zostaną zawarte reguły dotyczące użytkowania nieruchomości. Zbiór tych zasad często nosi nazwę „regulaminu porządku domowego”. (więcej…)...