Galicyjskie Centrum Nieruchomości
Zarząd i Administracja Wspólnot Mieszkaniowych

Zapraszamy Państwa do naszego Biura Obsługi Klientów
przy ul. Zaleskiego 5/1 w Krakowie

biuro czynne w godz. 8:00-16:00

Kontakt telefoniczny:

12 269-20-26

e-mail:
dla mieszkańców: administracja@galicyjskie.com.pl
dla firm i instytucji: biuro@galicyjskie.com.pl

telefon alarmowy czynny 24h:
698-061-317
(zgłaszanie awarii w częściach wspólnych)

Galicyjskie Centrum Nieruchomości sp. z o.o.
ul. Zaleskiego 5/1 31-525 Kraków
NIP 945-21-55-728 KRS 0000379704

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy KRS