Co zawiera księga obiektu budowlanego?

Każdy właściciel lub zarządca budynku oraz obiektu budowlanego ma obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego. Jest to zbiór dokumentów, które dotyczą przeprowadzonych badań i remontów. Do książki dołącza się również protokoły, projekty, opinie, ekspertyzy i inne dokumenty zawierające kontrolę stanu technicznego w czasie użytkowania obiektu. Co dokładnie musi zawierać książka obiektu budowlanego?

Prowadzenie książki

Dopiero od 2003 roku w naszym kraju jest obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, wcześniej nie było to obligatoryjne. Książkę należy założyć w dniu, w którym obiekt budowlany został przekazany do użytkowania i tylko właściciel lub zarządca obiektu może dokonywać w niej wpisów. Książka służy regularnej dokumentacji działań i podejmowanych decyzji, które dotyczą utrzymania stanu technicznego budynku. Właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów, takich jak zabudowy zagrodowe czy letniskowe, nie muszą posiadać książki. To samo dotyczy właścicieli dróg i obiektów mostowych.

Co powinno się w niej znaleźć?

Na samym początku książki należy umieścić dane osoby upoważnionej do dokonywania wpisów oraz dane identyfikujące obiekt. Na kolejnej stronie powinien znaleźć się spis dokumentów dołączonych do książki. Ważne są również dane charakteryzujące obiekt, które powinny zawierać między innymi: rodzaj budowli, dane właściciela, pozwolenie na użytkowanie obiektu oraz protokół odbioru budynku. Dołączyć należy także plan sytuacyjny, który przedstawia położenie obiektu. Książka powinna zawierać raporty z okresowych przeglądów budynku pod względem stanu technicznego oraz ekspertyz, które dotyczą przeprowadzanych remontów lub przebudowy obiektu. Ważne jest, aby wpisy zamieszczane w książce były zwięzłe, jednoznaczne i potwierdzone właściwym dokumentem.

Warto zadbać o to, żeby książka była w formacie A4 i wykonana w sposób trwały oraz pamiętać o terminach wpisów i systematycznym rejestrowaniu protokołów. Pamiętajmy też, że jeśli nie będziemy stosować się do przepisu prowadzenia książki obiektu budowlanego, możemy zostać ukarani karą grzywny, gdyż jest to łamanie prawa. Stosując się do przepisów i zachowując wszystkie zasady, unikniemy kosztów i zagrożeń związanych z użytkowaniem budynku.

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz.