Każda nieruchomość wymaga właściwego zarządzania oraz obsługi eksploatacyjnej. Obsługa eksploatacyjna powinna być dostosowana do specyfiki nieruchomości oraz potrzeb jej mieszkańców lub innych osób, które z niej korzystają. Obejmuje szereg czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem budynku. (więcej…)...