Każdy właściciel lub zarządca budynku oraz obiektu budowlanego ma obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego. Jest to zbiór dokumentów, które dotyczą przeprowadzonych badań i remontów. Do książki dołącza się również protokoły, projekty, opinie, ekspertyzy i inne dokumenty zawierające kontrolę stanu technicznego w czasie użytkowania obiektu. Co dokładnie musi zawierać książka obiektu budowlanego? (więcej…)...