Polskie prawo stanowi, że rękojmia przysługuje każdemu nabywcy nieruchomości w sytuacji, gdy w lokalu zostaną wykryte pewne rażące mankamenty – takie jak popękane ściany – które ograniczają możliwości użytkowania mieszkania albo obniżają jego wartość. Jednocześnie należy zaznaczyć, że nie wyklucza ona uprawnień, jakie nam się należą z tytułu gwarancji, która, w przeciwieństwie do rękojmi, ma jedynie charakter dodatkowy. (więcej…)...