Jak zdobyć licencję zarządcy nieruchomości?

Zarządca nieruchomości to odpowiedzialna i wymagająca funkcja. Zgodnie z przepisami, w ten sposób określa się osobę fizyczną, którą zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami. Zarządca prowadzi działalność na własny rachunek. Do jego zadań należy analiza oraz śledzenie czynników, które mają wpływ na prowadzenie gospodarki budynkiem. Zarządca nieruchomości podejmuje także decyzje oraz planuje kolejne działania w obrębie zarządzanego budynku.

Taka osoba powinna posiadać odpowiednią wiedzę oraz przygotowanie i doświadczenie – dzięki temu może liczyć na zyski. Zarządca powinien dbać nie tylko o swoje interesy, ale przede wszystkim troszczyć się o potrzeby mieszkańców nieruchomości.

Po 2013 roku w życie weszły przepisy deregulacyjne, które „uwolniły” zawód zarządcy nieruchomości. W poprzednich latach kandydat na to stanowisko musiał spełnić obowiązkowe warunki, to znaczy posiadać wyższe wykształcenie kierunkowe oraz licencję zawodową, a także wykazać się niekaralnością. Obecnie zarządca nieruchomości ma obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które obejmuje szkody związane z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Posiadanie licencji nie jest wymagane, jednak krajowe federacje, na przykład PFRN i PPRN zastosowały własne ograniczenia. Każde z tych stowarzyszeń organizuje własne szkolenia oraz przydziela licencje. Posiadanie licencji to pewnego rodzaju dowód dla klientów, że zarządca nieruchomości jest profesjonalistą godnym zaufania.

Kandydat na zarządcę nieruchomości, który chce uzyskać licencję, przede wszystkim musi zgłosić chęć jej posiadania. Następnie odbywa kurs kwalifikacyjny – mogą w nim wziąć udział osoby, które mają co najmniej wykształcenie średnie. Po kursie odbywa się egzamin. Po jego zaliczeniu kandydat musi zaakceptować kodeks etyki zawodowej, który obowiązuje w danej federacji. Zarządca nieruchomości musi posiadać wiedzę z potrzebnego zakresu prawa. Powinien także cechować się uczciwością, komunikatywnością i kreatywnością oraz posiadać umiejętności planowania i organizacji czasu.

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz.