Zebranie wspólnoty mieszkaniowej to spotkanie mieszkańców, podczas którego omawiane są najważniejsze kwestie dotyczące jej wewnętrznych spraw. Podczas takich spotkań zapadają ważne decyzje. W trakcie zebrania wspólnoty mieszkaniowej między innymi ustala się wysokość zaliczek, udziela absolutorium dla zarządu oraz tworzy plan remontów nieruchomości i innych wydatków. (więcej…)...