Wspólnoty mieszkaniowe możemy podzielić na „duże” i „małe”. Rozróżnienie takie ma znaczenie ze względu na sposób zarządzania taką organizacją. W „dużej” wspólnocie mieszkaniowej mamy do czynienia z liczbą lokali wyodrębnionych większą niż 7. (więcej…)...