Zakup i sprzedaż nieruchomości przez wspólnotę mieszkaniową

Zakup nieruchomości lub sprzedaż części nieruchomości wspólnej to nie tylko uprawnienia prywatnych osób – tych czynności może dokonywać także wspólnota mieszkaniowa. Na jakich zasadach można przeprowadzić te działania?

Zakup nieruchomości przez wspólnotę mieszkaniową

Ze względu na pełnione funkcje, wspólnota mieszkaniowa może posiadać majątek, który jest związany z potrzebami w zarządzaniu wspólną nieruchomością. Warto przypomnieć, że ustawa o własności lokali z 1994 roku mówi, że wspólnota może zarówno nabywać prawa, jak i zaciągać zobowiązania, pozywać inne jednostki i być przez nie pozywana. Oznacza to, że wspólnota może być uznawana za podmiot praw i obowiązków w zakresie stosunków cywilnoprawnych, czyli posiada zdolność prawną. Jeśli więc wspólnota mieszkaniowa uzna, że do prawidłowego funkcjonowania potrzebne jest nabycie nieruchomości, to może ją zakupić, oczywiście po podjęciu odpowiedniej uchwały przez właścicieli, którzy udzielą zarządowi pełnomocnictwa na dokonanie takiej czynności. Wspólnota mieszkaniowa zawiera umowę pod postacią aktu notarialnego i staje się właścicielem nowej nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości przez wspólnotę mieszkaniową

Czy jeśli wspólnota ma możliwość zakupu kolejnej nieruchomości, to ma także prawo do jej zbywania? Jak najbardziej – do takiej sytuacji może dojść na przykład w momencie, kiedy wspólnota mieszkaniowa dysponuje zbędnymi nieruchomością lub jej fragmentem, a potrzebuje dodatkowych środków, na przykład na remont dachu lub elewacji albo na inne potrzebne prace. Poza tym wspólnota mieszkaniowa może na przykład odstąpić strych lub suszarnię, które można przekształcić na kolejne lokale.

Jednak aby doszło do przebudowy i wyodrębnienia lokalu z nieruchomości wspólnej, konieczne jest podjęcie decyzji przez wspólnotę mieszkaniową na drodze uchwały. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy przedsprzedaży, którą z nabywcą podpisuje w imieniu wspólnoty zarząd. Następnie należy przygotować spełniający warunki samodzielności projekt przebudowy. Wspólnota mieszkaniowa może także zbyć część działki, na której znajduje się nieruchomość. Zasady takiej transakcji zostały określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz.