Tworzenie wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnotę mieszkaniową zakładają wszyscy właściciele lokali znajdujących się w danym budynku. Co więcej, w jej skład wchodzi również właściciel obiektu, w którym nie wydzielono jeszcze wszystkich apartamentów, biur czy miejsc o innym przeznaczeniu (po ich sprzedaży zostaje on wypisany). Zasady powstawania tego rodzaju wspólnot zostały ustanowione w 1995 roku. Przy czym należy zaznaczyć, że ustawa z owego roku obejmuje również nieruchomości, w których najemcy przed tym terminem zakupili lokale. W niniejszym artykule dowiedzą się Państwo, jak zakłada się wspólnoty mieszkaniowe oraz jaki jest ich status prawny. Wyjaśniamy także, które z nich prawo określa jako małe, a które jako duże.

Jak powstaje wspólnota mieszkaniowa? Czy trzeba ją rejestrować?
Wspólnota mieszkaniowa powstaje właściwie automatycznie. Zgodnie z literą prawa zostaje zawiązana wtedy, gdy przynajmniej dwóch właścicieli posiada lokale w jednym budynku. W tym przypadku – w przeciwieństwie do spółdzielni – właściciele nie muszą nawet się w tej sprawie porozumieć. Co więcej, wspólnoty nie są ewidencjonowane. Zasada ta nie dotyczy jedynie tych nieruchomości, w których założona została działalność gospodarcza. Wówczas należy postarać się o przyznanie NIP-u i REGON-u.

Gdzie powstają wspólnoty mieszkaniowe i jakich jest ich podział?

Wspólnota mieszkaniowa obejmuje działkę, na której ulokowany jest jeden lub więcej obiektów. Przy czym trzeba uściślić, że w każdym z tych budynków musi znajdować się więcej niż jeden lokal mieszkalny albo użytkowy.

Prawo stanowi, że duże wspólnoty to te, w których mieści się więcej niż siedem lokali zarówno już wyodrębnionych, jak i tych, które jeszcze wydzielone nie zostały. Małe wspólnoty liczą mniej niż siedem tego typu lokali. Te pierwsze podlegają przede wszystkim ustawie o własności lokali, a te drugie – kodeksowi cywilnemu.

Prawne aspekty funkcjonowania wspólnoty

Wspólnota mieszkaniowa posiada liczne instrumenty prawne, np. możliwość składania wniosków do sądu o pozwanie innego podmiotu prawnego. Sama również może być pozwana. Poza tym nic nie stoi na przeszkodzie, aby wspólnota np. zaciągnęła zobowiązanie. Pamiętajmy jednak, że administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi, szczególnie tymi większymi, nie należy do najłatwiejszych zadań. Dlatego jeżeli poszukujecie państwo profesjonalnych zarządców nieruchomości, Galicyjskie Centrum Nieruchomości pozostaje do Państwa dyspozycji.

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz.