Gdy ściany pękają – o gwarancji i rękojmi

Polskie prawo stanowi, że rękojmia przysługuje każdemu nabywcy nieruchomości w sytuacji, gdy w lokalu zostaną wykryte pewne rażące mankamenty – takie jak popękane ściany – które ograniczają możliwości użytkowania mieszkania albo obniżają jego wartość. Jednocześnie należy zaznaczyć, że nie wyklucza ona uprawnień, jakie nam się należą z tytułu gwarancji, która, w przeciwieństwie do rękojmi, ma jedynie charakter dodatkowy.

Jakie są rodzaje roszczeń z tytułu rękojmi?

Szczegółowo kwestię rękojmi reguluje artykuł nr 556 kodeksu cywilnego. Co ważne, możemy zastosować różne rodzaje roszczeń (niekiedy nie wykluczają się one wzajemnie). Po pierwsze, mamy prawo ubiegać się o naprawę szkody, po drugie – o obniżenie ceny.

Istnieją także inne opcje, rzadziej stosowane, ale możliwe do realizacji. Jedną z nich jest rozwiązanie umowy. Oznacza to, że – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy mieszkania z popękanymi ścianami – deweloper musiałby oddać nabywcy pieniądze, które zapłacił mu on za mieszkanie. Mamy ponadto możliwość ubiegania się o wymianę lokalu na taki, który nie posiada wad.

Naprawa szkody

W sytuacji, gdy chodzi o popękane w wyniku osiadania obiektu ściany, nic nie stoi na przeszkodzie, aby domagać się po prostu wypełnienia ubytków. Z takiego rozwiązania warto skorzystać zwłaszcza w przypadku, jeżeli jesteśmy właścicielami nieruchomości zakupionej na rynku pierwotnym. Deweloper w nowych budynkach zwykle prowadzi jeszcze pewne prace, zwłaszcza wykończeniowe, dzięki czemu już na miejscu ma do dyspozycji potrzebny do wykonania naprawy sprzęt.

Obniżenie ceny

Wiele osób decyduje się jednak na opcję zmniejszenia ceny. W jaki sposób to zrobić? Konieczne jest porównanie wartości mieszkania, które nie posiada wad, z tym, w którym one występują. Różnica stanowi kwotę, którą powinniśmy otrzymać.

Nasze uprawnienia, które gwarantuje nam instytucja rękojmi, uzyskujemy w momencie odbioru nieruchomości, czyli dokładnie wtedy, gdy składamy podpis na protokole zdawczo-odbiorczym. Przez trzy lata mamy prawo podnosić nasze roszczenia za wadę fizyczną. Okres ten może trwać dłużej w przypadku, gdy szkoda została ukryta.

Jeżeli chodzi o formę gwarancji, zależy ona od naszych ustaleń z deweloperem.

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz.