O nas: admin

Ostatnie posty admin

Jakie zapisy w regulaminie porządku domowego?

Wspólnota mieszkaniowa powinna dbać o sprawne zarządzanie nieruchomością, a także dobrze reprezentować interesy mieszkańców wobec podmiotów zewnętrznych. W celu ułatwienia tego zadania, wspólnoty zwykle decydują się na stworzenie regulaminu, w którym zostaną zawarte reguły dotyczące użytkowania nieruchomości. Zbiór tych zasad często nosi nazwę „regulaminu porządku domowego”. (więcej…)...

Koszty ogrzewania w budownictwie wielorodzinnym

W naszej strefie klimatycznej dobrej jakości instalacja grzewcza jest niezbędna. Zarówno właściciele domów jednorodzinnych, jak i mieszkańcy budynków wielorodzinnych, muszą zająć się tą kwestią, aby wygodnie i przyjemnie spędzać czas w swoim lokum, także w okresie jesienno-zimowym. Temat ogrzewania w obydwu sytuacjach wygląda inaczej. (więcej…)...

Działalność gospodarcza w lokalu należącym do wspólnoty mieszkaniowej

Oczywistością jest, że najważniejszym przeznaczeniem mieszkania jest funkcja mieszkalna. Mimo to część osób, które posiadają lub myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej, na siedzibę firmy chce przeznaczyć jedno z pomieszczeń w lokalu mieszkalnym. Pojawia się więc pytanie, czy mieszkanie może być miejscem prowadzenia działalności gospodarczej? Jakie zgody i formalności są potrzebne, aby lokal mieszkalny mógł służyć jako siedziba firmy oraz jaka jest rola wspólnoty mieszkaniowej? (więcej…)...

Spółdzielnia a wspólnota mieszkaniowa – różnice

Pojęcia spółdzielnia oraz wspólnota mieszkaniowa często są rozumiane jako tożsame. Tymczasem między tymi podmiotami występują dość znaczne różnice – począwszy od ich statusu prawnego, kończąc na zakresie ich obowiązków oraz działalności. Warto, aby każdy właściciel lokalu mieszkalnego lub osoba planująca kupno mieszkania wiedziała, jak funkcjonuje spółdzielnia oraz jakie są zasady działania wspólnoty mieszkaniowej. (więcej…)...

Monitoring we wspólnocie mieszkaniowej

W wielu budynkach czy osiedlach jest obecnie zainstalowany monitoring - ma to na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkających w nich ludzi. Zdarzają się jednak osoby, które nie chcą być nagrywane i obecność kamer traktują jako naruszenie swojej prywatności. Czy zawsze musimy się godzić na monitoring w naszym miejscu zamieszkania? Jakie są zasady działania systemu monitorującego? (więcej…)...

Gdy ściany pękają – o gwarancji i rękojmi

Polskie prawo stanowi, że rękojmia przysługuje każdemu nabywcy nieruchomości w sytuacji, gdy w lokalu zostaną wykryte pewne rażące mankamenty – takie jak popękane ściany – które ograniczają możliwości użytkowania mieszkania albo obniżają jego wartość. Jednocześnie należy zaznaczyć, że nie wyklucza ona uprawnień, jakie nam się należą z tytułu gwarancji, która, w przeciwieństwie do rękojmi, ma jedynie charakter dodatkowy. (więcej…)...

Ostatnio komentowane admin

    Brak komentarzy admin yet.