Zarządzanie a administracja – jakie są różnice?

Wiele osób utożsamia ze sobą dwa pojęcia: zarządzanie nieruchomościami oraz administrowanie budynkami. W niniejszym artykule przedstawiamy różnice, które zachodzą pomiędzy nimi. W dużym skrócie można stwierdzić, że zarządzenie definiujemy jako podejmowanie decyzji kluczowych z punktu widzenia danej wspólnoty mieszkaniowej. Z kolei administrację nieruchomości rozumiemy jako bieżącą obsługę nieruchomości. Poniżej precyzyjnie określamy, co oznaczają oba terminy.

Zarządzanie nieruchomościami

Osoby odpowiadające za zarządzenie nieruchomościami podejmują decyzje w zakresie zachowania odpowiedniego stanu technicznego obiektów, a także ich sprzedaży, wynajmu, likwidacji czy przeznaczenia budynków na darowiznę. Właściciel decyduje o tym, kto owymi kwestiami zajmuje się zawodowo (może to być on sam). Przy czym należy zaznaczyć, że właściciel budynków może scedować swoje prawa na zarządcę jedynie częściowo. Oznacza to, że np. pozostawi sobie wyłączne prawo do podejmowania decyzji w takich sprawach, jak likwidacja czy sprzedaż budynków. Do obowiązków zarządcy należy długofalowe rozplanowanie czynności mających na celu zarówno dbanie o odpowiedni stan obiektów, jak i sukcesywną poprawę ich standardów technicznych. Osoba na tym stanowisku jest tym samym głównym doradcą właściciela w kwestiach dotyczących kierowania nieruchomościami.

Zawód zarządcy reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami. Stanowi ona, że licencję zarządcy otrzymać może absolwent studiów wyższych związanych z zarządzaniem nieruchomościami albo absolwent dowolnych studiów wyższych, który ukończył dodatkowo studia podyplomowe poświęcone tej dziedzinie.

Administrowanie budynków

Administrator odpowiada za sprawy bieżące we wspólnocie mieszkaniowej. Nie reprezentuje on jednak – przeciwnie do zarządcy – właściciela nieruchomości i tym samym nie może wydawać poleceń, które miałyby wpływ na stan prawny albo fizyczny obiektów. Do obowiązków administratora należy m.in. dokonywanie przeglądów technicznych, utrzymywanie czystości, wywożenie odpadów, naprawa (instalacji, różnego rodzaju urządzeń itp.).

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz.