Wspólnota mieszkaniowa – czemu służy i jak działa?

Pojęciem wspólnoty mieszkaniowej określa się ogół właścicieli, których lokale stanowią element wspólny określonej nieruchomości. Innymi słowy oznacza to, że do wspólnoty mogą należeć jedynie te podmioty, które posiadają prawo własności do jednego lub kilku lokali znajdujących się w danym budynku. Członkami wspólnoty mieszkaniowej nie mogą być natomiast te osoby, które zajmują lokale nie posiadając do nich prawa własności.

Co do zasady, wspólnoty mieszkaniowej nie można założyć, ponieważ powstaje ona automatycznie z mocy prawa w nieruchomości, w której został wyodrębniony i sprzedany przynajmniej jeden lokal oraz gdzie istnieje możliwość wyodrębnienia i sprzedawania kolejnych lokali. Rzeczywiste zawiązanie wspólnoty następuje z kolei dopiero w momencie wyboru zarządu wspólnoty specjalną uchwałą bądź też powierzenia zarządu daną nieruchomością wspólną osobie fizycznej lub prawnej.

Wspólnota mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej. W związku z tym stanowi ona pewnego rodzaju spółkę, do której przystępuje się obligatoryjnie w momencie nabycia danego lokalu. Zgodnie z ustawą o własności lokali, wspólnota mieszkaniowa może również nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także być stroną pozywaną i sama pozywać. Ma ona również możliwość podejmowania szeregu uchwał dotyczących nakładania na członków określonych zobowiązań majątkowych wynikających z konieczności utrzymania i administracji części wspólnych nieruchomości, w tym klatki schodowej, windy, elewacji itp.

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz.