Prawa i obowiązki członków wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa to jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która powstaje automatycznie, z chwilą ustanowienia odrębnej własności co najmniej jednego lokalu. Innymi słowy stanowi ona ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład konkretnej nieruchomości.

Ze względu na swój charakter posiada ona także pewne uprawnienia i obowiązki. Może ona nie tylko nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, ale również pozywać i być pozywana.

Każda osoba będąca członkiem wspólnoty mieszkaniowej ma ponadto prawo do korzystania z części wspólnych nieruchomości, w tym ze znajdujących się w niej piwnic, wind, strychów, suszarni, a także dojść i dojazdów do zlokalizowanych pod budynkiem parkingów oraz kontenerów na śmieci. Wspólnota mieszkaniowa może także wynajmować daną nieruchomość, czerpiąc z niej korzyści finansowe.

Do obowiązków członków wspólnoty mieszkaniowej należy z kolei konieczność ponoszenia kosztów utrzymania elementów stanowiących wspólną własność wszystkich właścicieli lokali, bez względu na to czy korzystają oni z tych elementów czy nie. Muszą oni również regularnie wpłacać zaliczki na fundusz remontowy oraz pokrycie wszystkich bieżących kosztów. Członkowie wspólnoty mieszkaniowej są także zobowiązani do przestrzegania porządku oraz korzystania z części wspólnych nieruchomości w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. W razie awarii budynku lub w celu przeprowadzenia konserwacji bądź odczytania urządzeń pomiarowych, muszą oni natomiast udostępnić swój lokal odpowiednim służbom spółdzielni.

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz.