Blog

Spory pomiędzy członkami wspólnoty

Niekiedy we wspólnocie mieszkaniowej zdarza się sytuacja, że jeden z właścicieli albo grupa właścicieli pozostająca w mniejszości wchodzi w spór z resztą tej wspólnoty, nie będąc w stanie przekonać pozostałych do swojego zdania. Nie oznacza to jednak, że właściciele są na straconej pozycji. (więcej…)...

Jak przystąpić do wspólnoty mieszkaniowej po nabyciu lokalu we wspólnocie?

Przede wszystkim warto wiedzieć, czym są samodzielne lokale o charakterze mieszkalnym, które wchodzą w skład wspólnoty mieszkaniowej. Otóż ustawa dotycząca własności lokali z 25 czerwca 1994 roku stanowi, że chodzi o wyodrębnione w danym obiekcie za pomocą ścian trwałych pomieszczenia albo kompleks kilku pomieszczeń, które mieszkańcy wykorzystują w celach mieszkaniowych. (więcej…)...

Tworzenie wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnotę mieszkaniową zakładają wszyscy właściciele lokali znajdujących się w danym budynku. Co więcej, w jej skład wchodzi również właściciel obiektu, w którym nie wydzielono jeszcze wszystkich apartamentów, biur czy miejsc o innym przeznaczeniu (po ich sprzedaży zostaje on wypisany). Zasady powstawania tego rodzaju wspólnot zostały ustanowione w 1995 roku. (więcej…)...

Co to jest lokal użytkowy?

Lokal użytkowy najczęściej postrzegamy jako lokal niemieszkalny, w którym prowadzona jest działalność usługowa. W bardziej precyzyjny sposób definiujemy go jako budynek albo część budynku (jedno bądź więcej pomieszczeń), która nie tylko nie jest zamieszkiwana, ale też nie stanowi pomieszczenia o charakterze technicznym. (więcej…)...

Obowiązki właścicieli nieruchomości – kontrole techniczne budynku.

Posiadanie własnej nieruchomości niesie ze sobą wiele korzyści. Wiąże się ono jednak również z dużą odpowiedzialnością oraz koniecznością realizowania szeregu licznych obowiązków. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa budowlanego każdy właściciel nieruchomości jest zobligowany do dbania o jej stan techniczny. (więcej…)...