Monitoring we wspólnocie mieszkaniowej

W wielu budynkach czy osiedlach jest obecnie zainstalowany monitoring – ma to na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkających w nich ludzi. Zdarzają się jednak osoby, które nie chcą być nagrywane i obecność kamer traktują jako naruszenie swojej prywatności. Czy zawsze musimy się godzić na monitoring w naszym miejscu zamieszkania? Jakie są zasady działania systemu monitorującego?

Co z ochroną prywatności i wizerunku?

Prawo do prywatności jest uwzględnione w Konstytucji RP. Jeżeli zostanie ono naruszone, przysługuje nam możliwość wystąpienia na drogę sądową i domaganie się usunięcia kamer, nagrań z monitoringu, jak również wypłaty zadośćuczynienia. Nie możemy jednak tego uczynić, gdy zajdą tzw. okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia naszych dóbr osobistych. Obejmują one następujące działania: w ramach porządku prawnego, podjęte za naszą zgodą, w obronie uzasadnionego interesu czy konieczne do wykonywania prawa podmiotowego. Z założenia, w przypadku monitoringu zainstalowanego we wspólnocie mieszkaniowej, nie występuje przesłanka bezprawności.

Czy można nie zgodzić się na monitoring?

Czy to oznacza, że zawsze musimy godzić się na obecność kamer? Jak się okazuje, nie. Jeżeli w budynku, w którym mieszkamy, nie było wcześniej monitoringu, niezbędna jest uchwała dotycząca jego założenia. Taką uchwałę można zaskarżyć sądownie i może ona zostać uchylona. Co jednak z sytuacją, gdy kupujemy mieszkanie w budynku, w którym już jest zainstalowany system monitorujący? W takim przypadku nabycie lokalu oznacza akceptację stanu i wyposażenia danego budynku – w tym znajdujących się w nim kamer.

Działanie systemu monitorującego jest obwarowane pewnymi zasadami. Kamery nie mogą być skierowane na drzwi mieszkań lub na sąsiednie budynki. Zgodnie z prawem ich zasięg powinien obejmować tylko teren wspólnoty mieszkaniowej oraz takie części wspólne jak klatki schodowe, korytarze, teren zielony obok budynku czy parking dla mieszkańców. Kamery mogą również nagrywać fragment publicznego chodnika lub ulicy za brama wjazdową, a jeżeli ulica jest prywatna i jej właścicielem jest wspólnota, również taka ulica może być stale nagrywana.

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz.