Koszty ogrzewania w budownictwie wielorodzinnym

W naszej strefie klimatycznej dobrej jakości instalacja grzewcza jest niezbędna. Zarówno właściciele domów jednorodzinnych, jak i mieszkańcy budynków wielorodzinnych, muszą zająć się tą kwestią, aby wygodnie i przyjemnie spędzać czas w swoim lokum, także w okresie jesienno-zimowym. Temat ogrzewania w obydwu sytuacjach wygląda inaczej.

Właściciele domów zajmują się tym problemem we własnym zakresie, jednak w przypadku budynków wielorodzinnych mogą pojawiać się zastrzeżenie i kwestie sporne dotyczące rozliczeń kosztów ogrzewania. Warto przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu.

Koszty ciepła – rozliczenie

Zużycie medium, jakim jest ogrzewanie, jest mierzone przy pomocy podzielników ciepła. Budowa tych urządzeń została określona w normie PB-EN 834. Podzielniki kosztów ciepła nie zliczają ilości wykorzystanego ciepła. Służą one do rozdzielenia kosztów energii cieplnej dostarczonej do budynku wielorodzinnego na mieszkańców. W lokalach mieszkalnych w jednym budynku powinny zostać zamontowane podzielniki kosztów ciepła jednego rodzaju. Oznacza to, że urządzenie nie mierzy wielkości fizycznej, znaczenie ma przyrost wskazań działki, który z kolei jest uzależniony od temperatury powierzchni grzejnika w miejscu zamontowania podzielnika oraz czasu, w którym działał grzejnik. Trzeba jednak pamiętać, że taki system nie zawsze działa prawidłowo, nawet w sytuacji, kiedy podzielnik został zamontowany w odpowiedni sposób. W budynkach wielorodzinnych zdarzają się duże różnice kosztów.

To zarządca nieruchomości lub jej właściciel ma obowiązek wybrania odpowiedniej metody rozliczeń oraz stworzenia i realizacji regulaminu. Zasady muszą być zaakceptowane przez mieszkańców, powinny również uwzględniać zasady zamiennego rozliczania ciepła. Podstawą do rozliczenia z dostawcą powinny być wskazania ciepłomierza umieszczonego w węźle cieplnym. Istnieje też obowiązek wliczania ciepła wytwarzanego przez piony albo jego przemieszczania między poszczególnymi lokalami. Przepisy każą uwzględnić także średnią temperaturę mieszkania, co jednak nie jest do końca dobrym rozwiązaniem, ponieważ na poziom ciepła w lokalu wpływ mają stosowane w nim urządzania, na przykład oświetlenie oraz sprzęty elektroniczne.

Z kolejnym problemem możemy mieć do czynienia w momencie, kiedy użytkownik uszkodził podzielnik lub nie udostępnił wyników jego pomiaru. W takiej sytuacji to właśnie użytkownik ponosi opłatę w wysokości średnich kosztów ogrzewania w nieruchomości. Może to być uciążliwe dla współmieszkańców, jeśli koszty ciepła zużytego przez tego użytkownika przekraczają średnią z całego budynku wielorodzinnego, bo wtedy to oni de facto opłacają nadwyżkę.

W budownictwie wielorodzinnym stosowane są różne metody rozliczania kosztów. Należą do nich na przykład metoda tak zwanego komfortu cieplnego, metoda MP-2010 lub wskaźnik EK (czyli energii końcowej).

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz.